Проект «Платформа аналітики та міжкультурної комунікації» («Platform for Analytics and Intercultural Communication 2.0» (PAIC 2.0)

Українські аналітичні центри відіграють важливу роль у розвитку демократії в Україні, слугуючи містком між владою та суспільством. Вони є одними з ключових гравців публічної політики, які своєю діяльністю ефективно впливають на процес вироблення і реалізації державних рішень. Експерти зазначають, що в останні роки, після Євромайдану, запит на якісну аналітику як всередині країни, так і за кордоном суттєво зріс. Тому перед вітчизняними аналітичними центрами стоять нові виклики: своєчасно і професійно реагувати й виробляти якісний аналітичний продукт як для фахової, так і нефахової аудиторії в Україні й за кордоном.

Відтак, Інститут європейської політики (Берлін) спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька КучеріваІніціативою з розвитку та дослідження аналітичних центрів «think twice UA» за сприяння Федерального міністерства закордонних справ Німеччини розпочав проект «Платформа аналітики та міжкультурної комунікації».

Головна мета проекту – розбудова спроможності українських аналітичних центрів впливати на розробку та втілення державних політик всередині та поза межами України. Її досягнення можливе завдяки посиленню експертизи у сфері написання аналітичних матеріалів, активного мережування, створення синергій між українськими та європейськими, зокрема німецькими, аналітичними центрами та поширення знань про Україну серед молодих німецьких аналітиків. Це дозволить також посилити присутність і вплив українських аналітичних центрів у регіонах України та за кордоном. Тому для успішної співпраці важливо також врахувати міжкультурні розбіжності.

У рамках проекту, який триватиме з 1 травня 2017 року по 1 липня 2018 року, відбудуться:

  • Семінари та тренінги для аналітичних центрів у Києві та інших містах України з дослідницького дизайну, методології проведення прикладних досліджень, міжнародних правил академічного письма, розробки змісту та структури аналітичних записок, розвитку критичного мислення та культури академічної дискусії, міжкультурної компетенції та співпраці з іноземними аналітичними центрами;
  • Ознайомча поїздка для українських аналітичних центрів до Берліну, в рамках якої заплановані зустрічі з представниками аналітичних центрів Німеччини та стейкхолдерами в сфері політики та економіки;
  • Ознайомча поїздка для молодих німецьких аналітиків до Києва з метою кращого розуміння українського аналітичного ландшафту та політичних і економічних процесів в Україні;
  • Конференція аналітичних центрів у Києві за участю українських та іноземних експертів;
  • Експертні круглі столи в Інституті європейської політики у Берліні за участю українських експертів;
  • Інтерв’ю з провідними українськими аналітиками про сучасний стан аналітичних центрів і реформ в Україні, які будуть опубліковані німецькою й українською мовами;
  • Публікація аналітичних матеріалів українських аналітиків українською та німецькою мовами щодо ходу реформ в Україні, зокрема у соціальній сфері, енергетичній галузі, децентралізації та інших;
  • Представлення аналітичних матеріалів на заключній конференції у Берліні.

Цей проект ґрунтується на дослідженні «Аналітичні центри в Україні та Німеччині: головні розбіжності та перспективи співпраці», яке було опубліковано у 2016 році в рамках проекту «Зміцнення українських аналітичних центрів: розвиток інституційної спроможності та покращення співпраці з партнерами в Європейському Союзі».