Роль аналітичних центрів України в європейській інтеграції

В трансформаційних процесах України важливу роль відіграли та продовжують відігравати як органи державної влади, так і недержавні актори. Окремо слід відзначити українські аналітичні центри, більшість яких є громадськими організаціями, які з моменту проголошення незалежності інформаційно, аналітично, адвокаційно супроводжують інтелектуальний розвиток держави. Українські  think tanks аналізують політики уряду в тій чи інших сферах та діяльність парламенту, надають рекомендації щодо покращення ефективності діяльності ключових гравців політичного процесу, проводять соціологічні опитування та ґрунтовні дослідження, слугують майданчиком для вироблення ідей, візій та стратегій.

Євроінтеграційний шлях  України через наближення до європейських стандартів впровадженням фундаментальних цінностей  – тривала та кропітка праця. Першим документом, який став регулювати відносини між Києвом та Брюсселем стала підписана 1994 року  Угода про партнерство та співробітництво, яка вступила в дію  1998 року; того ж року було проголошене повноправне членство України в ЄС  стратегічною метою. 21 березня та 27 червня 2014 року були підписані політична та економічна частини Угоди про Асоціацію, а 1 вересня 2017 року Угода про асоціацію набула чинності у повному обсязі. 17 червня 2022 року Європейська комісія Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени Євросоюзу. В Угоді про Асоціацію між Україною та ЄС фіксується, що сторони віддані тісним і тривалим відносинам, які ґрунтуються на спільних цінностях, а саме: на повазі до демократичних принципів, верховенства права, доброго врядування, прав людини і основоположних свобод, у тому числі прав осіб, які належать до національних меншин, недискримінації осіб, які належать до меншин, і повазі до різноманітності, людської гідності та відданості принципам вільної ринкової економіки, які сприяють участі України в Європейських політиках[1].

Аналітичні центри України, як створені на початку 90- років так і недавно функціонуючі, прямо та опосередковано вносили свій внесок в інтеграційний процес України . Це зокрема: «формування загальнонаціональної підтримки процесу інтеграції; підвищення загального рівня поінформованості населення про ЄС, його історію, сучасний стан і перспективи розвитку; інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади; формування механізмів регіональної інтеграції; встановлення партнерських відносин із “мозковими центрами” країн Європи; залучення приватного бізнесу до некомерційної суспільної діяльності”[2].

В назві окремих аналітичних центрів звучать ключові слова: Європа або європейський: Центра Нова Європа, Український інститут європейської політики. В багатьох аналітичних центрах місія, та головні завдання організації полягають як становлення України як європейської держави. Ключові аналітичні центри регулярно продукують аналітичні документи щодо різних аспектів євроінтеграції, реалізовували/реалізовують проекти, які дають відповіді на конкретні питання щодо європейської інтеграції України, зокрема: Центра Разумкова, Фонд демократичні ініціативи імені І. Кучерів,  Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Центр політико-правових реформ, Лабораторія законодавчих ініціатив,. У 2017 році  Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня з формулюванням «За значний особистий внесок у реалізацію євроінтеграційних прагнень України, запровадження Європейським Союзом безвізового режиму, зміцнення міжнародного авторитету держави, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм» були нагороджені директорки українських аналітичних центрів Ірина Сушко та Альона Гетьманчук.

На початку червня  2022 року понад 200 організацій громадянського суспільства з усієї України звернулись до лідерів з ЄС з вимогою надати Україні статус кандидата вже на Європейській Раді 23-24 червня, серед ініціаторів та підписантів – українські аналітичні центри.

Таким чином, діяльність аналітичних центрів є вагомим внеском у процесі реалізації євроінтеграції, реалізація мозковими центрами різних проектів сприяє наближенню України до стандартів Євросоюзу і залучає максимально громадськість до цього процесу.

[1] Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони// http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011

[2] Костюк С. Неурядові аналітичні центри в контексті реалізації євроінтеграційного курсу України. http://www.serhiykostyuk.com/data/articles/article_5.pdf.