Редактор On Think Tanks Леандро Ехт про роль аналітичних центрів в сучасному світі

На думку Леандро Ехта, редактора On Think Tanks, роль аналітичних центрів в сучасному світі полягає у виробленні знання про політику, досліджень та ресурсів, які є корисними не лише для тих, хто задіяний в прийнятті рішень, але також й інших стейкхолдерів: громадян, приватного сектору та донорів.

Знання, які продукують аналітичні центри, мають використовуватися для  ініціювання публічних дебатів, щоб слугувати платформою для знаходження стратегій у вирішенні складних викликів, перед якими постає світ.

Think tanks також можуть виступати ініціаторами диалогу між різними стейкхолдерами.